Programe și strategii

Strategia de dezvoltare

Strategia de dezvoltare a comunei ȘOVARNA 2021-2027

Proiecte

  1. ASFALTARE ULIȚE ÎN COMUNA ȘOVARNA, JUDETUL MEHEDINȚI
  2. PROGRAM NAȚIONAL DE INVESTIȚII ANGHEL SALIGNY
  3. ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA ȘOVARNA, JUDEȚUL MEHEDINȚI, PROIECT MDALP